Newyddion‎ > ‎

Ffarwelio Bl.11 a 13

posted 24 May 2019, 08:45 by Arwel James

Pob lwc a dymuniadau gorau i'n ddisgyblion Bl.11 a 13 wrth i ni eich ffarwelio yn swyddogol yr wythnos hon. Mae wedi bod yn bleser!


Diolch i'r teulu Penaluna am weini sglodion blasus (am ddim!) fel rhan o ddathliadau ffarwelio Bl.13. Gwerthfawrogwn eich caredigrwydd yn fawr. Comments