Newyddion‎ > ‎

Labordy mewn Lori

posted 8 Sept 2017, 00:19 by Cenwyn Brain   [ updated 11 Sept 2017, 03:21 ]
Gwnaeth labordy gwyddoniaeth symudol a rhyngweithiol ‘Labordy mewn Lori’ ymweld â'r ysgol wythnos diwethaf, ble roddir cyfle i bobl ifanc archwilio gwyddoniaeth trwy gyfrwng arbrofion penagored. Cafodd y myfyrwyr eu harwain gan wirfoddolwyr oedd yn wyddonwyr ac yn beirianwyr o faes diwydiant a’r byd academaidd, a chawson cyfle i weithio gyda gwyddonwyr ‘go iawn’.

 

Roedd y Labordy yn cynnwys tair ardal ar wahân lle wnaeth grwpiau o fyfyrwyr gymryd rhan ym mhob un o’r arbrofion a oedd yn ddifyr ac yn addysgiadol. Hoffwn ddiolch i James, Josie a'r criw yn ogystal â'r Athrofa Ffiseg am ddarparu'r cyfleoedd arbennig yma i'r disgyblion.Comments