Newyddion‎ > ‎

Gwisg Ysgol fory - 28-6-18 a dydd Gwener 29-6-18

posted 27 Jun 2018, 10:42 by Mark Jones
Gan fod rhagolygon y tywydd yn darogan y bydd y tymheredd fory a dydd Gwener yn cyrraedd 25c+, rydym am ganiatau i ddisgyblion wisgo siorts i'r ysgol os ydynt yn dymuno. Rhaid iddynt wisgo siorts ddu call neu siorts addysg gorfforol. Ni chaniateir siorts denim. Rhaid hefyd iddynt wisgo esgidiau du fel yr arfer a'u crys polo coch swyddogol ysgol.
Byddwn yn trafod gyda'r Llywodraethwyr ar gyfer y dyfodol ac awgrymu cael siorts ysgol gyda bathodyn ar gyfer tywydd eithriadol fel wythnos hon.
Diolch i ddisgyblion Bl.8 a Bl.10 sydd wedi awgrymu hyn yn gall heddiw a chynnal trafodaethau aeddfed iawn drwy Cyngor yr Ysgol a gyda Miss Williams.
Comments