Newyddion‎ > ‎

Gwobr Dug Caeredin

posted 16 Jul 2013, 16:20 by Unknown user   [ updated 19 Jul 2013, 08:03 ]
Mae disgyblion Blwyddyn 10 a Blwyddyn 12 yn gweithio tuag at ennill y Wobr Dug Caeredin ar hyn o bryd, ac wedi bod ar allteithiau ymarfer ac asesu yng ngwres poeth yr haf! Aeth y criw Efydd i Feisgyn i ymarfer ac i'r Gŵyr ar gyfer yr alltaith - dau ddiwrnod o gerdded ac un noson o wersylla. Ym Mharc Gwledig Cwmdâr a'r ardal leol y gwnaeth y criw Arian eu hymarfer, cyn teithio i ardal Aberhonddu ar gyfer yr alltaith. Roedd yn rhaid iddyn nhw gerdded tri diwrnod a gwersylla am ddwy noson. Oherwydd y tywydd poeth fe gododd y disgyblion Arian yn gynnar iawn a dechrau cerdded am 5.30 y bore! Llongyfarchiadau i bawb a diolch i Mr Neil Maliphant y Cydlynydd Dug Caeredin.


Comments