Newyddion‎ > ‎

Gwobr Hyfforddwr Ieuenctid y Flwyddyn

posted 17 Jul 2012, 07:02 by Unknown user   [ updated 17 Jul 2012, 14:40 ]
Llongyfarchiadau mawr i Scott George, Blwyddyn 12 sydd wedi ennill Gwobr Hyfforddwr Ieuenctid y Flwyddyn yn ystod y noson Dathlu Adeiladu'r Dyfodol Gyda'n Gilydd 2012 yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Cafodd Scott, Leanne Evans a Geraint Evans noson arbennig yn gwrando ar siaradwyr gwadd yn cynnwys Comisiynydd Plant Cymru Keith Towler, y darlledydd Sara Edwards a'r anturiaethwraig Lowri Morgan. Mae Scott wedi bod yn dilyn y cwrs Arweinyddiaeth Chwaraeon a Hamdden yn yr ysgol eleni ac wedi derbyn clod gan ei athrawon. Yn derbyn canmoliaeth uchel hefyd oedd Olivia Thomas a Chanice Palmer. Noson lwyddiannus i Rydywaun!
Comments