Newyddion‎ > ‎

Gwobr Ysgol sy'n Parchu Hawliau

posted 6 Feb 2019, 05:59 by Cenwyn Brain   [ updated 6 Feb 2019, 07:11 ]

Llongyfarchiadau mawr i 
Eleri Griffiths, Menna Clarke a gweddill y tîm sydd wedi llwyddo i gael y Wobr Efydd ar gyfer Ysgolion sy'n Parchu Hawliau. Hoffwn ddymuno'n dda iddynt wrth anelu at y Wobr Arian yn ystod tymor y Pasg. 
Comments