Newyddion‎ > ‎

16.03.20 GWYBODAETH I RIENI A DISGYBLION COVID-19 / CORONAVIRUS

posted 16 Mar 2020, 07:43 by Betsan Jones   [ updated 18 Mar 2020, 06:14 ]

Rydym yn gweithredu er mwyn sicrhau lles ac addysg ein disgyblion dan amgylchiadau heriol ac unigryw iawn ar hyn o bryd. Rydym wedi gwneud rhai addasiadau o fewn yr ysgol i hwyluso hyn dros y dyddiau ac wythnosau nesaf.

Mae nifer o weithgareddau allgyrsiol wedi eu canslo.

Rydym yn rhyddhau rhai disgyblion yn gynharach i ginio er mwyn lleihau ar faint o blant sy'n ciwio'r un pryd.

Rydym wedi canslo cyfarfodydd a gwasanaethau torfol yn yr ysgol.

Rydym wedi gohirio cyrsiau a chyfarfodydd fel bod staff yn yr ysgol.

Ni fyddwn yn parhau i gymryd taliadau am deithiau, ar hyn o bryd.

Rydym yn gweithio ar gynllun wrth gefn ar gyfer amgylchiadau y dyfodol.

 

Cofiwch - nid oes unrhywun o'r ysgol wedi derbyn diagnosis Covid-19.

Rydym AR AGOR fel arfer.

Diolch am eich cefnogaeth a chymorth.

Dyma linc i'r wybodaeth gyfredol, cywir - 

https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

Comments