Newyddion‎ > ‎

Gŵyl Cerdd Dant Llŷn ac Eifionydd

posted 14 Nov 2016, 23:38 by Cenwyn Brain   [ updated 15 Nov 2016, 03:33 by Unknown user ]

Llongyfarchiadau i Mali Watkins o Flwyddyn 8 am gystadlu yng Ngŵyl Cerdd Dant Llŷn ac Eifionydd 2016. Yn ôl y beirniaid daeth yn agos iawn at gyrraedd y llwyfan. Da iawn ti Mali! 
Comments