Newyddion‎ > ‎

Gŵyl Gerdd Rhondda Cynon Taf

posted 20 Jun 2013, 14:45 by Unknown user
Perfformiodd cerddorfa'r ysgol yng Ngŵyl Gerdd Rhondda Cynon Taf a gynhaliwyd yn y Coliseum yn Aberdâr yn ddiweddar. I rai disgyblion dyma oedd y tro cyntaf iddyn nhw berfformio ar lwyfan! Da iawn i bawb!
Comments