Newyddion‎ > ‎

Gŵyl Rynglysol

posted 23 Jun 2013, 15:22 by Unknown user
I orffen yr wythnos arholiadau cafodd disgyblion blwyddyn 7 & 8 gyfle i fwynhau Gŵyl Rynglysol - rownderi ar gyfer y merched a phêl droed ar gyfer y bechgyn. Roedd pawb wrth eu boddau a'r tywydd wedi aros yn sych hefyd! Diolch i'r athrawon am drefnu a chynorthwyo! Enillwyr rownderi Blwyddyn 7 oedd 7 Pennar gyda 7 Taf yn ail. Merched 8 Dâr oedd yn fuddugol gydag 8 Mellte yn ail. Yn y gystadleuaeth Pêl Droed 7 Cynon oedd yn fuddugol gyda 7 Dâr yn ail, ac ym Mlwyddyn 8 roedd Dâr a Mellte yn gyfartal!
Comments