Newyddion‎ > ‎

Gŵyl Rynglysol Trawsgwlad

posted 13 Oct 2013, 13:42 by Unknown user
Cynhaliwyd Gŵyl Rynglysol Trawsgwlad ar gaeau'r ysgol eto eleni ac roedd y llysoedd Cynon, Dâr a Thaf yn cystadlu'n brwd yn erbyn ei gilydd. Dâr oedd y llys buddugol. Diolch i staff yr Adran Addysg Gorfforol a swyddogion y Chweched Dosbarth am eu gwaith caled. Dyma'r canlyniadau:

Blwyddyn 7
Merched                                 Bechgyn
1af Helen Lewis                      Connor Restan
2il Catrin Evans                      Ellis Llŷr Jones
3ydd Ellie Pryor                      Steffan Jones

Blwyddyn 8
1af Jessie Day                        Lloyd Williams-Clement
2il Taylor Cook                      Ceirion Harris
3ydd Rosie Batchelor             Dion Jones

Blwyddyn 9
1af Brogan Haggett                Anil Davies               
2il Scye Edwards                    Travis John
3ydd Niamh Davies                Iwan James

Blwyddyn 10
1af Lowri Smart                      Corey Roberts
2il Shannon Thomas               Adam Mahagan
3ydd Natalie Jones                  Josh Rowlands

Blwyddyn 11
1af Jordan Leigh Holman          Mitchell Boyce
2il Lucy Williams                       Jarrod Wills
3ydd Tayla Reddick                   Ieuan Curnow

Cystadleuaeth Trawsgwlad 2013


Comments