Newyddion‎ > ‎

Her yr Hafan (Plant mewn Angen 2021)

posted 17 Nov 2021, 13:56 by Betsan Jones
Pob hwyl i Dîm yr Hafan bydd yn mentro i gwblhau her sgwats i godi arian i Blant mewn Angen ar ddydd Gwener. Y targed yw 5000 sgwat mewn diwrnod!
Fe fydd cyfle gyda unrhywun ddod i'r Hafan i gefnogi a chymryd rhan amseroedd egwyl a chinio.
Dyma'r linc os hoffech gefnogi......
Pob lwc!!
https://www.gofundme.com/f/the-school-wellbeing-team-5k-squat-challenge?utm_source=customer&utm_medium=copy_link_all&utm_campaign=m_pd+share-sheet

Comments