Newyddion‎ > ‎

Hwyl fawr a diolch yn fawr Mr Dillon!

posted 11 Aug 2020, 05:29 by Betsan Jones   [ updated 11 Aug 2020, 05:31 ]

Yn dilyn dros 20 mlynedd o weithio yn yr ysgol mae Mr Ken Dillon, ein gofalwr, yn ymddeol heddiw. 

Mae Teulu Rhydywaun yn diolch o galon iddo am ei flynyddoedd o waith gyda ni a rhannu pob dymuniad gorau iddo am ymddeoliad hapus iawn.

Hwyl fawr a diolch yn fawr Ken! 👍👋
Comments