Newyddion‎ > ‎

Hwyl fawr a phob lwc i Flwyddyn 13!

posted 23 May 2014, 14:57 by Unknown user   [ updated 23 May 2014, 15:08 ]
Heddiw oedd diwrnod olaf Blwyddyn 13 yn yr ysgol cyn dechrau eu harholiadau. Braf oedd gweld cymaint ohonoch chi yn mwynhau eich seremoni gadael, yn derbyn gwobrau ac yn rhannu atgofion melys. Diolch i Mrs Ffion Berry, Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 13, i Mrs Meriel Powell, Pennaeth y Chweched ac i'ch tiwtoriaid am eu harweiniad a'u cefnogaeth.

Diwrnod Olaf Blwyddyn 13 2014


Comments