Newyddion‎ > ‎

Iwan ar y brig yng nghystadleuaeth coginio S4C

posted 15 Dec 2014, 02:16 by Unknown user   [ updated 15 Dec 2014, 02:29 ]
Enillodd Iwan James gystadleuaeth Cog1nio ar S4C, wedi iddo baratoi pryd tri chwrs cymhleth. Cyhoeddwyd y canlyniad ar raglen Cog1nio pan enillodd Iwan yn y rownd derfynol yn erbyn William Howell, sydd hefyd yn 15 oed, o Gaerfyrddin.

Yn y gyfres mae ugain o’r cogyddion ieuengaf a gorau Cymru yn cystadlu yn erbyn ei gilydd, gydag un cogydd yn gadael y gystadleuaeth bob wythnos. Cafodd y cogyddion gyfle i weithio ochr yn ochr gyda’r cogyddion mwyaf talentog yng Nghymru, gan gynnwys Padrig Jones a Daniel ap Geraint.

“Roedd e’n brofiad rili dda achos wnes i erioed meddwl y bydden i’n ennill y gystadleuaeth pan ddechreuais i. Ond fe wnes i ddysgu lot o bethau, a chwrdd â lot o bobl newydd. Pan gyrhaeddais i’r tri olaf, roedd e mor agos, doeddwn  i byth yn meddwl y byddwn i’n mynd drwodd i’r ffeinal hyd yn oed,” meddai Iwan.

Enillodd Iwan gymysgydd Kenwood, y cyfle i weithio ym mwyty adnabyddus y cogydd Daniel ap Geraint – Blas, a slot goginio yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Dywed Iwan iddo deimlo dan bwysau yn ystod y rownd derfynol. Meddai Iwan, “Dw i’n poeni tamaid bach am weld fy hun ar y teledu, achos ro’n i braidd yn ‘stressed!’ Fe gawson ni dair awr i goginio popeth. Ond roedd e’n brofiad gwych!”

Fe wnaeth Iwan goginio a pharatoi pryd tri chwrs. Dechreuodd â sgolop gyda chennin a chilli, ar gyfer y prif gwrs coginiodd gig eidion wellington gyda llysiau rhost a saws, ac i bwdin gwnaeth darten siocled gyda mafon a passion fruit.

Dywedodd Iwan iddo benderfynu cystadlu i gael ‘”tipyn o laff,” ond wrth i’r gystadleuaeth fynd yn ei blaen, roedd e’n teimlo’n fwy cystadleuol.

Mae Iwan, sy’n athletwr brwd ac yn mwynhau actio, yn chwerthin wrth ddweud bod sawl aelod o’r teulu wedi gofyn iddo goginio cacennau Nadolig iddyn nhw eleni. Ond meddai, “Mae hynny’n ok, dw i’n mwynhau coginio ac addurno cacennau.”

Gwyliwch raglen Cog1nio ar Clic: s4c.co.uk/clic

Comments