Newyddion‎ > ‎

Llongyfarchiadau i bawb!

posted 24 Aug 2017, 08:59 by Cenwyn Brain

Rydym yn falch i weld bod disgyblion Rhydywaun wedi perfformio’n dda yn y set gyntaf o arholiadau TGAU newydd. Mae disgyblion wedi cyrraedd eu potensial ac mae’r canlyniadau’n galonogol iawn.

Rydym yn hynod falch o gyraeddiadau ein holl fyfyrwyr ond hoffem nodi’r canlyniadau unigol canlynol:

Owain Birrell              9A*, 3A

Emily Ellis                  3A*, 5A, 3B, 1C

Brogan Jones              2A*, 6A, 4B

Lowri Jade Jones         2A*, 8A, 1B, 1C

Morgan Mellin             7A*, 4A, 1B

Rhiannon Parry            1A*, 7A, 4B

Eve Price                      9A*, 3A

Elis Roome                   2A*, 6A, 3B, 1C

Darya Williams             2A*, 7A, 4B

Edrychwn ymlaen at groesawu dros dau draean o’n myfyrwyr yn ôl i astudio cyrsiau yn y chweched dosbarth.

Diolch yn fawr i staff a’r myfyrwyr am eu hymdrechion dros y misoedd diwethaf.

Comments