Newyddion‎ > ‎

Llongyfarchiadau Kizzy!

posted 8 Mar 2013, 08:19 by Unknown user   [ updated 8 Mar 2013, 08:20 ]
Llongyfarchiadau i Kizzy Crawford o Flwyddyn 12 ar gyrraedd rownd gyn-derfynol Brwydr Bandiau Mentrau Iaith Cymru a C2 Radio Cymru 2013. Bydd Kizzy'n ymddangos ar raglen C2 ar Radio Cymru nos Fawrth 12 Mawrth rhwng 7yh a 8.30 ac wedyn fe fydd y llinellau ffôn ar agor i dderbyn pleidleisiau'r gwrandawyr. Mae Kizzy'n ddibynnol ar gefnogaeth disgyblion ac athrawon yr ysgol i dderbyn y nifer fwyaf o bleidleisiau er mwyn sicrhau eu lle yn y rownd derfynol. Cofwich wrando a phleidleisio!

Mae Kizzy hefyd yn perfformio yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu nos Sul 10 Mawrth am 7.30 fel rhan o Ŵyl arbennig sy'n dathlu talent cantoresau ifainc! Gwrandewch ar Kizzy'n canu drwy ddilyn y linc isod!
Comments