Newyddion‎ > ‎

Llwyddiant Cerddoriaeth

posted 5 Dec 2014, 00:15 by Unknown user
Llongyfarchiadau mawr i'r canlynol fydd yn cynrychioli'r ysgol yng Ngherddorfa Ieuenctid y Pedair Sir ar gyfer Gŵyl y Nadolig eleni.

Megan Price Bl 12
Megan Rowlands Bl 13
Jac Thomas Bl 13

Llongyfarchiadau i Jac yn ogystal am iddo ennill ysgoloriaeth i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn ddiweddar.  Dymunwn yn dda iddo.

Comments