Newyddion‎ > ‎

Llwyddiant Cerddorol

posted 16 Jul 2013, 15:55 by Unknown user
Llongyfarchiadau mawr i Oliver Williams Blwyddyn 12 a Geraint Beynon a Jac Thomas o Flwyddyn 11 - aelodau o Fand Pres Rhondda Cynon Taf sydd wedi ennill cystadleuaeth 'Music For Youth'. Fe gafodd y bechgyn gyfle i berfformio yn Neuadd Symffoni, Birmingham yn ddiweddar. Roedd 2,000 o grwpiau wedi cystadlu a dim ond 10 wedi eu dewis fel enillwyr! Tipyn o gamp!


Comments