Newyddion‎ > ‎

Llwyddiant Eisteddfod Pen-y-bont

posted 15 Jun 2017, 03:03 by Cenwyn Brain
Cawsom wythnos brysur iawn a llawer o lwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Llongyfarchiadau mawr i'r disgyblion oedd wedi cystadlu, diolch yn fawr i'r athrawon am eu gwaith hyfforddi a diolch i'r rhieni am eich cefnogaeth.

Enillwyd nifer o wobrau:

Mali Watkins - Unawd Telyn Iau - trydydd
Ymgom Iau - ail
Cyflwyniad Dramatig Iau - trydydd
Cyflwyniad Dramatig Hŷn - cyntaf
Ymgom Hŷn - cyntaf

Cafwyd perfformiadau graenus gan y canlynol hefyd. Da iawn chi!

Kaisha Jones  - Dawnsio Unigol
James Davies - Unawd Piano Iau
Megan Rolls - Unawd Telyn Hŷn
Mari Northall - Unawd Merched Hŷn
Y gerddorfa

Comments