Newyddion‎ > ‎

Llwyddiant Eisteddfod yr Urdd

posted 21 Mar 2016, 13:38 by Unknown user   [ updated 21 Mar 2016, 13:44 ]
Llongyfarchiadau i'r disgyblion oedd yn fuddugol yn yr Eisteddfod Sir yn ddiweddar. Bydd wyth o gystadlaethau yn cynrychioli Rhydywaun yn Eisteddfod Sir y Fflint eleni: 

Cyflwyniad Dramatig Hŷn
Cyflwyniad Dramatig Iau
Monolog - Dylan Jones (13)
Unawd Telyn Hŷn - Eve Price (10)
Unawd Telyn Iau - Megan Rolls (9)
Unawd Merched Iau - Mari Northall (9)
Llefaru Unigol Iau - Mali Watkins (7)
Dawnsio Stryd Unigol - Mia Colbeck-Jones (7)

Dymuniadau gorau i bawb!

Comments