Newyddion‎ > ‎

MABOLGAMPAU 2013

posted 6 Jun 2013, 16:00 by Unknown user

Am y tro cyntaf yn hanes yr ysgol cynhaliwyd y Mabolgampau yn Stadiwm Lecwydd, Caerdydd. Yn ôl yr arfer cafwyd diwrnod o gystadlu brwd a'r canlyniad terfynol yn agos iawn!

Enillwyr y Mabolgampau eleni oedd TAF, roedd AMAN yn ail a MELLTE yn drydydd. Llongyfarchiadau i'r disgyblion uchaf eu pwyntiau, sef:

DARRAH JONES REDDY - 7 AMAN
JACK DAVIES -7 TAF
CAITLYN REED - 8 CYNON (DDIM AR GAEL AR GYFER LLUN)
IWAN JAMES  8 AMAN
LOWRI SMART - 9 AMAN
BRADLEY BROOKES -9 AMAN
CERYS ROBERTS - 10 TAF
JORDAN COXLEY - 10 TAF


Comments