Newyddion‎ > ‎

Mae Radiowaun yn ôl!

posted 12 Sept 2012, 12:59 by Unknown user
Tymor newydd - sioe radio newydd! Cafwyd ail lansiad o Radiowaun yr wythnos hon gyda chyflwynwyr Blwyddyn 11 yn cyfweld â staff newydd yr ysgol ac yn chwarae ceisiadau'r disgyblion. Braf oedd clywed cerddoriaeth Gymraeg yn y ffreutur ac ym Mloc 4 amser cinio. Cofiwch gysylltu os hoffech chi wneud cais am gân!

Comments