Newyddion‎ > ‎

Mathemategydd o Fri

posted 3 Jun 2013, 04:30 by Unknown user
Llongyfarchiadau i Ffion Loring Blwyddyn 8 ddaeth yn y 12 uchaf yng Nghymru mewn cystadleuaeth Mathemateg a drefnwyd gan Brifysgol Bangor. Cafodd Ffion ei gwahodd i seremoni arbennig yn Eisteddfod yr Urdd a derbyn tystysgrif a gwobr gan Connie Fisher. Da iawn ti Ffion!
Comments