Newyddion‎ > ‎

Mentora Cyfoedion

posted 6 Jun 2013, 16:15 by Unknown user   [ updated 6 Jun 2013, 16:25 ]
Mae nifer o ddisgyblion Blwyddyn 12 wedi cwblhau cwrs Mentora Cyfoedion yn ddiweddar dan arweiniad JanRo, cwmni lleol o Ferthyr. Byddant yn defnyddio'r hyn a ddysgwyd yn ystod yr wythnos i weithio gyda disgyblion iau yr ysgol, gan ddechrau yn ystod diwrnodau anwytho disgyblion Blwyddyn 6 ddiwedd mis Mehefin.
Comments