Newyddion‎ > ‎

Newid i amserlen Bws 5 (Heolgerrig)

posted 14 Dec 2017, 05:52 by Cenwyn Brain
Mae'r Uwch Swyddog Trwyddedu a Thrafnidiaeth wedi cysylltu â'r ysgol yn nodi bod newid i amserlen Bws 5 (Ynysfach - Heolgerrig - Winchfawr - Twyncarmel - Castle Park). Bydd cwmni bws 1st Call yn dilyn yr amserlen isod o hyn ymlaen:

Ynysfach        7:45am
Heolgerrig      7:47am
Winchfawr      7:49am
Twyncarmel    7:52am
Castle Park     7:55am

Comments