Newyddion‎ > ‎

Noson Agored Bl.6

posted 18 Oct 2016, 05:07 by Cenwyn Brain   [ updated 18 Oct 2016, 05:45 ]
Trefnwyd taith i Fae Cerdydd i ddisgyblion ysgolion ein clwstwr cynradd yn ddiweddar. Cafodd y disgyblion hwyl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gwaith maes Celf, Daearyddiaeth a Hanes o gwmpas y Bae.

Gyda'r nos roedd cyfle i'r disgyblion a'u rhieni weld yr ysgol ar waith a phrofi nifer o weithgareddau adrannau Rhydywaun. Noson wych!


Comments