Newyddion‎ > ‎

Noson Opsiynau Bl.11

posted 30 Jan 2020, 06:07 by Cenwyn Brain

Noson Opsiynau Bl.11

30ain Ionawr 2020, 4:30pm – 6:30pm.

 

Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 11 presennol ym mis Medi 2020. 

Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2020’ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd. 

Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu. 

Bydd cynrychiolyddion o Garfan Cyflogaeth Addysg a Hyfforddiant RCT, Gyrfa Cymru, a Phrifysgol De Cymru hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.

Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.

Comments