Newyddion‎ > ‎

Noson Opsiynau Bl.8 - dydd Iau 16/05/19 (4:30pm - 6:00pm)

posted 15 May 2019, 03:02 by Cenwyn Brain   [ updated 15 May 2019, 03:03 ]


Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 8 presennol ym mis Medi 2019. 

Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2019’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys sut i ddewis yr opsiynau. 

Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu. 

Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.    
Ċ
Cenwyn Brain,
15 May 2019, 03:02
Ċ
Cenwyn Brain,
15 May 2019, 03:03
Comments