Newyddion‎ > ‎

Noson Opsiynau Blwyddyn 8 - Wedi'i Ganslo

posted 16 Mar 2020, 06:01 by Cenwyn Brain

Rydym wedi penderfynu canslo Noson Opsiynau Blwyddyn 8 dydd Iau (19/03/20).


Gan fod angen i'r broses o ddewis opsiynau ddigwydd o hyd, bydd y fformat yn newid eleni yn y modd a ganlyn:


Bydd y ‘Llawlyfr Opsiynau Blwyddyn 8’ ar gael ar-lein trwy wefan yr ysgol o ddydd Iau 26 Mawrth. Bydd gwybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael, a sut i ddewis yr opsiynau, wedi'i chynnwys ynddo. Byddwn hefyd yn uwchlwytho dolen i gyfres o fideos gan yr adrannau, gan amlinellu cynnwys y cyflwyniadau a fyddai wedi'u cyflwyno yn y Noson Opsiynau. Bydd dolen arall hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr ddewis eu hopsiynau yn electronig.


Edrychwch ar wefan yr ysgol o ddydd Iau 26 Mawrth i gael mwy o wybodaeth.

Comments