Newyddion‎ > ‎

Noson Opsiynau Lwyddiannus!

posted 31 Jan 2014, 01:37 by Unknown user   [ updated 31 Jan 2014, 01:58 ]
Cynhaliwyd Noson Opsiynau disgyblion Blwyddyn 11 gyda'r neuadd orlawn a'r neges yn glir i rieni na ddylid gadael i ansicrwydd byr dymor ynglŷn â thrafnidiaeth effeithio ar ddewisiadau hir dymor pwysig. Cafwyd cyflwyniadau graenus gan Mr Trystan Edwards, Dirprwy Brifathro, Miss Laura Sweet, Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 11 a chan Miss Meriel Powell, Pennaeth y Chweched a Mr Dafydd Francis Pennaeth Cyfnod Allweddol 3 & 4. Rhyngddyn nhw, cyflwynwyd darlun o fywyd y Chweched yn Rhydywaun a phwysleisiwyd faint sydd gennym i'w gynnig - o'r awyrgylch Gymraeg i'r cyfleoedd allgyrsiol ac yn amlwg y gefnogaeth gan dîm o staff gofalgar. Braf oedd gweld cymaint o ddisgyblion a rhieni yn ymweld ag adrannau a dysgu am gyrsiau Cyfnod Allweddol 5. Yn sicr mae gennym arlwy eang o gyrsiau Chweched Dosbarth i siwtio pawb - mynnwch gopi o'n Llawlyfr Opsiynau

Comments