Newyddion‎ > ‎

Opsiynau Bl.11

posted 24 Apr 2020, 04:35 by Cenwyn Brain
Yn dilyn y ceisiadau am bynciau o ddisgyblion Bl.11 mae'r colofnau opsiwn nawr ar gael.

Mae'r pynciau wedi eu gosod mewn i golofnau er mwyn bodloni'r canran fwyaf posib o ddewisiadau i bawb. Nid oedd yn bosib creu'r colofnau heb unrhyw 'gwrthdrawiadau', felly mae'n bosib ni fyddech yn gallu dewis POB UN o'ch dewisiadau. 

Gofynnwn yn garedig i chi ddewis eich opsiynau erbyn dydd Gwener 1af Mai os gwelwch yn dda. Diolch.

Comments