Newyddion‎ > ‎

Pencampwyr campus!

posted 13 Apr 2016, 03:50 by Unknown user   [ updated 18 Apr 2016, 14:08 ]
Mae nifer o ddisgyblion wedi profi llwyddiant mewn sawl maes chwaraeon dros yr wythnosau diwethaf. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw i gyd! Rydym yn falch iawn o'ch llwyddiant.

Joshua Withers - wedi ei ddewis i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaeth Cic-Baffio'r Byd yn Florida ym mis Medi.
Ethan King - paffio - wedi ennill gornest Pencampwriaeth Cymru. 
Ioan Davies - rygbi - wedi ei ddewis i fod yn rhan o garfan Cymru dan 16.
Ieuan Morris - rygbi - wedi ei ddewis i chwarae dros y Gleision.
Ben Breakspear - wedi dyfarnu ei gêm ryngwladol gyntaf yn ddiweddar.
Joseph Reardon - disgybl cyntaf yr ysgol i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth Traws Gwlad. Enillodd y tîm fedal arian ym Mhencampwriaethau Prydain yn Falkirk yn ddiweddar.
Luke Jones - gymnasteg - wedi ennill medal efydd yng nghystadleuaeth gymnasteg dan 19 Cymru.


Comments