Newyddion‎ > ‎

Pencampwyr Tomorrow’s Engineers

posted 28 Mar 2017, 00:49 by Cenwyn Brain
Dychwelodd tîm o Flwyddyn 9 o gystadleuaeth Tomorrow’s Engineers EEP Robotics Challenge yn bencampwyr.  Enw’r tîm oedd Optimus Primate a’i aelodau oedd James Davies, Sam Williams, Rhys Phillips, Evan English, Alex Layzell, Brychan Sior, Nathan Davies, Owain Davies, Madi Williams, Taylor Jones, Kaitlyn Davies, Kayleigh Davies, Manon Lloyd a Chloe Richards.


Fe wnaeth y tîm o 14 disgybl adeiladu, rhaglenni a rheoli robotiaid LEGO mewn cyfres o weithgareddau yn erbyn y cloc.  Roedd rhaid iddynt hefyd ymchwilio, cynllunio, dylunio a chyflwyno gwaith a oedd yn ateb y broblem o sefyllfa wyddonol cyfoes, sef teithio i blaned Mawrth.


Roeddent wedi cystadlu yn erbyn 30 ysgol ar y dydd ac wedi eu curo nhw i’r safle cyntaf ar ôl syfrdannu’r beiriniaid yn y rownd robot a’r cyflwyniadau.  Roedd adborth rhai unigolion yn canmol y disgyblion i’r cymylau gydag unigolion anhysbus yn barnu mai dyma’r tîm gorau roeddent wedi gweld ers amser.  Mae hwn yn sicr yn dipyn o gamp i’r tîm ac i’r ysgol, yn enwedig gan ystyried bod dros 250 o ysgolion o ar draws Prydain wedi cystadlu a thîm Ysgol Gyfun Rhydywaun oedd yr unig ysgol o Gymru!

Mae’r ysgol yn falch dros ben o’r unigolion yma ac hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch yn gyhoeddus i’r unigolion a’r sefydliadau a oedd wedi noddi’r disgyblion ar eu taith i Birmingham.

Comments