Newyddion‎ > ‎

Perfformiad TGAU wedi gwella hefyd eleni!

posted 22 Aug 2019, 07:23 by Mark Jones   [ updated 22 Aug 2019, 07:25 ]

Yn dilyn canlyniadau Safon Uwch da wythnos ddiwethaf, rydym yn llongyfarch disgyblion blwyddyn 11 heddiw ar eu canlyniadau TGAU. Gwelwyd cynnydd ymhob pwnc craidd o ganlyniadau llynedd gyda chynnydd sylweddol mewn Saesneg a Gwyddoniaeth.

 

Llongyfarchiadau penodol i’r disgyblion canlynol sydd wedi perfformio ymysg goreuon y flwyddyn (wedi sgorio mwy na 450 pwynt yn y mesuriad Cap 9):

 

Kayleigh Davies                                 8A*, 5A

Taylor Jones                                       5A*, 8A

Manon Lloyd                                      5A*, 8A

Chloe Richards                                   7A*, 5A, 1C

Bronwen Griffiths                                8A*, 1A, 4B

Grace Kerr                                        5A*, 4A, 4B

Isabella Wilding                                 2A*, 9A, 2B

Mali Sweet                                         5A*, 3A, 2B, 3C

Rebekah Thomas-Butts                       9A, 4B

Rhys Phillips                                      2A*, 5A, 4B, 2C

Samuel Williams                                3A*, 4A, 3B, 3C

Alexander Layzell                             2A*, 5A, 3B, 3C

James Davies                                   1A*, 5A, 5B, 2C

Rhys Price                                        2A*, 3A, 6B, 2C

Isobel Smith                                       1A*, 8A, 3B


Mae bron pawb wedi cyrraedd eu potensial eleni ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu bron 70% o’r disgyblion yn ôl i astudio yn y chweched, y nifer mwyaf ers sawl blwyddyn.

 Pob lwc i bawb ar gam nesaf eu gyrfâu.


Comments