Newyddion‎ > ‎

PLANT MEWN ANGEN - DYDD GWENER 13 TACHWEDD

posted 11 Nov 2020, 12:24 by Betsan Jones
Gall ddisgyblion wisgo gwisg ei hunan i'r ysgol ar ddydd Gwener Plant Mewn Angen 13/11.
Nid ydym am godi/casglu arian gan ddisgyblion yn uniongyrchol ond eu hannog i dalu ar-lein https://donate.bbcchildreninneed.co.uk
Cofiwch eich mwgwd / gorchudd wyneb!

Comments