Newyddion‎ > ‎

Profi Byd Harry Potter

posted 18 Jul 2012, 14:52 by Unknown user   [ updated 18 Jul 2012, 15:02 ]
Aeth criw o ddisgyblion o flynyddoedd 7 ac 8 ar daith i Lundain gyda'r Adran Ddrama. Tra yno cawsant bryd o fwyd yn yr Hard Rock Cafe ar Park Lane cyn mynd i weld Blood Brothers yn y Phoenix Theatre - daeth y disgyblion mas yn credu ei fod yn anhygoel! Y diwrnod canlynol trefnwyd taith i Stiwdio Warner Brothers i'r 'Harry Potter Experience' ble gwelsant setiau'r ffilm; cerdded trwy'r ffreutur yn Hogwarts; neidio ar fws All Destinations; y beic modur enwog a char Ron a Harry! Prynodd sawl disgybl ffon hud fel un Harry; gobeithio na fydd gormod o athrawon yn cael eu troi'n frogaod!!


Comments