Newyddion‎ > ‎

Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd Blynyddoedd 7, 8 & 9

posted 1 May 2015, 09:23 by Unknown user   [ updated 1 May 2015, 09:29 ]
Bydd eich plentyn yn sefyll y Profion Cenedlaethol mewn Llythrennedd a Rhifedd ar y 5ed, 6ed a 7fed o Fai.  

Mae’n hanfodol bwysig fod eich plentyn yn bresennol yn ystod yr adeg yma gan eu bod yn brofion statudol.

Bydd perfformiad eich plentyn yn cael ei adrodd yn ôl i chi tua diwedd tymor yr Haf. Bydd yr ysgol yn derbyn data perfformiad eich plentyn yn erbyn disgyblion arall yr ysgol yng nghyd-destun y flwyddyn ysgol, perfformiad y sir a data cenedlaethol.

Mae linc i’w ddefnyddio ar gyfer deunydd sampl defnyddiol i’w weld isod:


Bydd eich plentyn hefyd yn cael sesiynau paratoi yn eu gwersi Mathemateg, Cymraeg a Saesneg.

Comments