Newyddion‎ > ‎

Prosesau a Llinell Amser Gwborwyo Graddau Haf 2021

posted 19 Apr 2021, 08:00 by Betsan Jones
Prosesau a Llinell Amser Gwborwyo Graddau Haf 2021
Nodyn i’ch atgoffa o’r wybodaeth cafodd ei ddanfon allan i chi cyn Pasg ynglŷn â’r prosesau a threfniadau byddwn yn dilyn er mwyn gwobrwyo graddau i ddisgyblion Bl11, 12 a 13 haf yma.

Fideo gwybodaeth : https://youtu.be/lwqFFnsJ3Q0

Mae’r llinell amser a chwestiynau cyffredin yn y ddogfen sydd wedi atodi.

Mae yna groeso i chi e-bostio arholiadau@rhydywaun.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Diolch yn fawr

Comments