Newyddion‎ > ‎

Robotwyr Rhydywaun

posted 26 Mar 2018, 02:44 by Cenwyn Brain   [ updated 26 Mar 2018, 02:47 ]
Gwnaeth grŵp o ddisgyblion Ysgol Gyfun Rhydywaun cystadlu yng nghystadleuaeth Tomorrow’s Engineers EEP Robotics Challenge, ble wnaethpwyd ymgymryd â sialens newydd eleni gyda’r thema’n dathlu canmlwyddiant yr RAF. Dewiswyd tîm o 10 disgybl sef Nia Davies, Lloyd Jones, Lexie Williams, Tayleigh Rees, Emyr Lloyd, Joel Lewis, Eleri Griffiths, Alys Watkins, Eleanor Hope a Menna Morris. Penderfynodd y deg ohonynt  fabwysiadu enw’r tîm o lynedd sef ‘Optimus Primates 2.0’.


Dechreuodd y gwaith ar ddiwedd mis Medi gyda’r tîm yn datblygu strategaeth ar gyfer y sialens robot ac ymchwilio deunydd ar gyfer y cyflwyniad. Braf oedd gweld brwdfrydedd a dychymyg Joel, Nia, Emyr, Lloyd a Tayleigh wrth iddynt ddyfeisio robot a oedd yn medru datrys problemau gwahanol ar fwrdd y sialens, e.e. datblygu teclyn ar y robot Lego Mindstorm i godi awyren a’i gario o un ochr o’r bwrdd i’r llall, neu ddyfais digon sensitif i godi dyn bach lego’n ddiogel heb ei golli na’i hollti’n ddau. Tra roedd hyn yn digwydd roedd Eleri, Lexie, Alys, Menna ac Eleanor wrthi’n datblygu cyflwyniad ac yn ymarfer eu sgiliau cyflwyno’n frwd. Yn ogystal, roedd Emyr yn creu ail robot a oedd yn medru rasio pellter penodol yn yr amser cyflymaf posib.


Yn ystod y rownd gyntaf, sef rownd ranbarthol Cymru, gyda 8 ysgol arall yn cystadlu yng Nghymru am y tro cyntaf, roedd bod yn RAF St. Athan, gyda dathliad yr RAF yn beth eithaf arbennig. Roedd y cystadlu’n frwd gydag Emyr yn curo’r robot cyflymaf, y tîm cyflwyno’n gwefreiddio’r panel a’r sialens robot yn mynd yn arbennig o dda.  Roedd ymarfer y tîm wedi talu’i ffordd ac fe enillon nhw rownd Cymru, felly  maent yn Bencampwyr Tomorrow’s Engineers EEP Robotic Challenge Cymru!


Yn ystod y rownd derfynol yn Birmingham, ar ôl ymarfer di-baid, roedd cyrraedd yr NEC am yr ail flwyddyn yn olynol yn dipyn o lwyddiant yn ei hun. Cyflwynodd y merched gan dderbyn canmoliaeth uchel gan rhai o swyddogion Lego o Denmark; daeth Emyr yn ail wrth iddo rasio’i gar 8m mewn amser o 3.47 eiliad a chwblhawyd y sialens robot ar y bwrdd gyda dim ond 3 neu 4 ysgol arall yn ei gwblhau allan o 46 ysgol. Gwobrwywyd y tîm am eu perfformiad gyda’r robot ac wrth gyfrifo’r holl bwyntiau dyfarnwyd y 5ed safle iddynt. Mae bod yn y 5ed safle ym Mhrydain yn dipyn o gamp ac yn berfformiad arbennig wrth ystyried y gystadleuaeth, sef 46 ysgol arall ar y dydd, 480 ysgol a oedd wedi ymgeisio a tua 8,000 o blant! 


Mae’r ysgol yn falch dros ben o’r unigolion yma a hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch yn gyhoeddus i Mr Kevin Davies, Mrs Catryn Brace a’r unigolion a’r sefydliadau a oedd wedi noddi’r disgyblion ar eu taith i Birmingham.

Comments