Newyddion‎ > ‎

Seremoni Diwedd Blwyddyn 11

posted 5 Jun 2017, 00:58 by Cenwyn Brain   [ updated 5 Jun 2017, 00:58 ]
Braf oedd cael cyfle i wobrwyo a hel atgofion gyda Blwyddyn 11 brynhawn Iau, Mai 18 yn eu Seremoni Diwedd Blwyddyn. 
Roedd llawer o chwerthin wrth weld lluniau ohonynt ym Mlwyddyn 7 a 8 a gwrando ar atgofion eu tiwtoriaid dosbarth. Cafodd nifer sylweddol o'r flwyddyn eu gwobrwyo am agweddau amrywiol o'u cyfraniad yn ystod y flwyddyn. Dyma rai lluniau o'r prynhawn a'r rhai gafodd eu gwobrwyo.


Dymunwn bob lwc iddynt yng ngweddill eu harholiadau ac edrychwn ymlaen i weld llawer iawn o'r flwyddyn yn dychwelyd ym mis Medi ar gyfer y Chweched Dosbarth.
Comments