Newyddion‎ > ‎

Sialens Y Rickshaw

posted 20 Nov 2017, 00:34 by Cenwyn Brain
Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth 8 Dar 1 a wnaeth seiclo pum can milltir i gefnogi Sialens y Rickshaw a chodi dros saith gan punt ar gyfer Plant Mewn Angen. Diolch yn fawr iawn i'r Adran Add Gorff am y beiciau a'r gefnogaeth, a hefyd i'r Adran Ddrama am eu cyfraniad mawr.

Comments