Newyddion‎ > ‎

Taith Hanes UDA - Pasg 2020

posted 12 Mar 2020, 13:45 by Betsan Jones
Yn dilyn cyhoeddiad diweddar gan Awdurdodau ynghylch teithiau tramor ysgolion, rydym yn aros am drafodaethau gyda'r AALl a'r cwmni teithio a byddwn yn eich diweddaru cyn gynted ag y bydd gennym wybodaeth swyddogol ynghylch y daith Hanes i'r UDA. Gwerthfawrogwn eich pryderon, ond ar hyn o bryd nid oes penderfyniad swyddogol gennym. Gwerthfawrogwn hefyd eich amynedd tra ein bod yn aros am gyngor wrth yr awdurdodau penodol. Byddwn yn cysylltu gyda chi mgaph.


Comments