Newyddion‎ > ‎

Taith i'r Almaen

posted 12 Jul 2012, 03:31 by Unknown user   [ updated 12 Jul 2012, 05:26 by Unknown user ]

Mae disgyblion y Chweched wedi bod ar daith i Nürtingen yn yr Almaen yn ddiweddar. Roedden nhw'n ymweld ag Ysgol Max-Planc-Gymnasium, ac yn aros gyda theuluoedd lleol. Mae disgyblion o'r Almaen wedi bod draw i ymweld â ni yn gynharach eleni, a phawb sydd wedi bod yn rhan o'r bartneriaeth wedi mwynhau ac wedi elwa'n fawr ohoni. Diolch i Mrs Sandra Seldon a Miss Sian Harris am arwain y daith.Comments