Newyddion‎ > ‎

Taith Llangrannog Blwyddyn 7

posted 13 Oct 2013, 13:49 by Unknown user
Fe fwynhaodd disgyblion Blwyddyn 7 dridie yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog yn ddiweddar. Cawson nhw hwyl yn cymryd rhan yn y gweithgareddau i gyd, yn y Noson Lawen, y disgo ac yn dysgu Dawns Mr Urdd. Diolch i'r athrawon am fynd â nhw ac i Swogs gwych y Chweched Dosbarth.

Llangrannog Blwyddyn 7 2013


Comments