Newyddion‎ > ‎

Talent actio

posted 6 Jun 2016, 12:35 by Unknown user
Llongyfarchiadau mawr i gyn-ddisgybl i Rydywaun, Iwan Davies, sydd wedi cael cynnig lle i astudio actio yn LAMDA ac yn RADA ym mis Medi. Mae hyn yn dipyn o gamp, yn enwedig gan mai dim ond deunaw myfyriwr y flwyddyn y mae RADA yn ei dderbyn ac mae miloedd yn ymgeisio am le!
Comments