Newyddion‎ > ‎

Wyau Ellis

posted 19 Jul 2013, 08:28 by Unknown user   [ updated 19 Jul 2013, 08:34 ]
Ym mis Ionawr eleni cafodd disgyblion Blwyddyn 7 ac 8 gyfle i dylunio label newydd  ar gyfer bocs wyau Ellis Eggs. Dewiswyd 3 darn o waith gan y cwmni ar gyfer y cynllun terfynol. Daeth cynrychiolwyr o'r cwmni i'r ysgol i gyflwyno gwobrau i'r disgyblion yn ogystal â rhodd ariannol ar gyfer yr Adran Gelf. Mae'r bocs wyau yma nawr ar gael ym mhob Asda ar draws Cymru! Llongyfarchiadau i Aled Coughlan (Gwaith graffegol), Becky Davies (Logo'r ddraig) a Neve Owen (Copy line). 
Comments