Newyddion‎ > ‎

Wythnos Drawsgwricwlaidd Blwyddyn 10

posted 16 Jul 2013, 15:19 by Unknown user   [ updated 19 Jul 2013, 07:33 ]
Fe fwynhaodd disgyblion Blwyddyn 10 wythnos o weithgareddau gwahanol gan gynnwys tasgau sgiliau Gweithio Gydag Eraill, Datrys Problemau a Gwella Dysgu a Pherfformiad, ynghyd â gweithgareddau Addysg Grefyddol. Roedd ymateb y disgyblion i'r gwaith yn wych, ac maen nhw wedi trefnu Ffair Haf ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 hefyd! 


Wythnos Drawsgwricwlaidd Blwyddyn 10


Comments