Newyddion‎ > ‎

Wythnos Olaf Tymor yr Haf 2013

posted 19 Jul 2013, 08:44 by Unknown user   [ updated 19 Jul 2013, 08:59 ]
Roedd wythnos olaf y tymor yn un brysur iawn! Cafwyd Seremoni Wobrwyo i bob blwyddyn, teithiau i Drayton Manor ar gyfer Blwyddyn 7 & 8 ac i Gaerdydd ar gyfer Blwyddyn 9 & 10, arholiadau offerynnol ABRSM, Ffair Haf a drefnwyd gan ddisgyblion Blwyddyn 10 a barbeciw i ffarwelio â'r staff sy'n ein gadael!

Diolch yn fawr i staff a disgyblion am eich holl waith eleni. Mwynhewch y gwyliau ac fe welwn i chi i gyd ym mis Medi!


Comments