Newyddion‎ > ‎

Ymweliad Anwytho Disgyblion Blwyddyn 6

posted 16 Jul 2013, 14:48 by Unknown user

Daeth disgyblion Blwyddyn 6 ysgolion cynradd y clwstwr i ymweld â'r ysgol ar gyfer deuddydd anwytho. Yn ystod eu cyfnod yn Rhydywaun fe gawson nhw gyfle i gwrdd â'u dosbarth cofrestru, cael blas ar wersi a mwynhau gweithgareddau chwaraeon a chyfeiriannu. Trefnwyd Ffair Haf a Barbeciw yn arbennig ar gyfer y disgyblion a'u rhieni. Diolch i bawb oedd ynghlwm â'r trefniadau. Edrychwn ymlaen at gael croesawu Blwyddyn 7 newydd ym mis Medi!

Anwytho Blwyddyn 6


Comments